Bedrijfsverantwoordelijkheid

Als actieve speler in de circulaire economie is CPI zich zeer bewust van zijn wereldwijde verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en al haar belanghebbenden. De belangrijkste mijlpalen van onze duurzame aanpak zijn:

  Al onze kernactiviteiten, gebaseerd op het verlengen van de levensduur van een product door oude of defecte producten terug te brengen in hun oorspronkelijke staat, zijn gericht op duurzaamheid en behoud van het milieu.

  We streven voortdurend naar vermindering van de CO2 -uitstoot en het materiaalverbruik van onze activiteiten. Bijvoorbeeld door herbruikbare containeroplossingen te promoten bij onze klanten, en het verpakkingsmateriaal te verminderen dat door onze leveranciers gebruikt wordt.
  We richten onze wereldwijde activiteiten in om negatieve invloed op het milieu te verminderen.

  We hebben levenscyclusanalyses uitgevoerd op onze productgroepen om de concrete milieu-impact van onze herfabriceerde producten te kunnen aantonen in vergelijking met overeenkomstige nieuw geproduceerde producten. Lees hier meer.

  We handelen in overeenstemming met de van toepassing zijn de wet- en regelgeving met als doel onze wereldwijde werkomgeving in te richten als een schone, gezonde en veilige omgeving voor onze werknemers en de werkruimte waarin ze zich bevinden.
  We streven er altijd naar om met sociale verantwoordelijkheid te handelen.

  We houden ons aan mensenrechten in onze organisatie en betreffende onze werknemers. In 2017 hebben we er actief aan gewerkt om dit dieper te verankeren in onze toeleveringsketen, en hebben we een actieplan opgesteld voor verdere vooruitgang. Onze leveranciers in het Verre Oosten kunnen alleen worden gecertificeerd door een gedragscode te ondertekenen, waarin zij beloven de mensenrechten en de Britse Modern Slavery Act 2015 te zullen naleven. We zullen er voortdurend voor zorgen dat al onze leveranciers de mensenrechten en de Britse Modern Slavery Act 2015 navolgen.

  Verantwoordelijkheid is een van onze fundamentele waarden, en het zit in de aard van het bedrijf om ons te richten op het welzijn van onze werknemers. We helpen onze werknemers als ze getroffen worden door ziekte of als er thuisproblemen zijn. We doen ook alles wat we kunnen om te helpen als een van onze werknemers problemen met verslaving krijgen terwijl ze voor ons werken. We streven ernaar mensen met een beperking in onze personeelsbezetting op te nemen, en zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid in de samenleving.

  Lees meer

  CPI tolereert geen omkoping in welke vorm dan ook en we handhaven op krachtige wijze dat correct gedrag getoond wordt en dat corruptie en onethisch zakendoen niet aanwezig zijn.

  Klokkenluidersysteem
  De holding waar wij onder vallen, Schouw & Co. Group, heeft een klokkenluidersysteem dat alle werknemers, directieleden en zakenpartners van de Groep een veilig kanaal biedt voor het melden van vermeende criminele of onethische handelingen.
  Het klokkenluidersysteem kan worden gebruikt voor het rapporteren over elke werkmaatschappij van de groep in elk land. Een rapport kan in elke taal worden ingediend en u kunt ervoor kiezen anoniem te rapporteren.
  Het klokkenluidersysteem mag niet worden gebruikt om valse beschuldigingen aan anderen te richten en opzettelijk onjuiste informatie te melden.
  We moedigen u aan uw naam in het rapport op te geven. Ongeacht of u dit doet of niet, wordt u verzocht een beveiligde mailbox te openen. Dit maakt het veiliger en makkelijker voor ons om dan met u te communiceren.
  Elke rapportage wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

  Lees meer

  Geselecteerde leveranciers van ons bedrijf moeten de Gedragscode voor leveranciers van de groep naleven, en elke leverancier is als partner actief betrokken in de toeleveringsketen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te delen.

Gedragscode voor leveranciers

Onze gedragscode weerspiegelt onze voortdurende toewijding aan ethische zakendoen en sociale en ecologische verantwoordelijkheden, en we hebben alleen leveranciers en zakenpartners die deze toewijding delen. De code is van toepassing op onze gehele toeleveringsketen, inclusief onze leveranciers, aannemers en zakenpartners en dit werelwijd.

 

Onze waarden vormen de basis en de richtlijnen voor de manier waarop wij zaken doen.

Kim Kruse, CEO

 

ESG- en CR rapporten

Verantwoordelijkheid is een van onze kernwaarden en weerspiegelt de manier waarop we zaken doen. We streven ernaar om niet alleen verantwoordelijk te handelen ten opzichte van onze klanten, zakenpartners en werknemers, maar ook ten opzichte van het milieu. Elk jaar produceren en publiceren we ons CR-rapport, waarin u kunt lezen hoe we onze verantwoordelijkheid in daden omzetten. Nieuw is dat wij ook een jaarlijks ESG-verslag publiceren, waarin u kunt lezen over onze resultaten op het gebied van milieu, maatschappij en governance.  

ESG-rapport 2022

Lees meer over de ESG-resultaten die wij in 2022 hebben behaald.

ESG-rapport 2021

Lees meer over de ESG-resultaten die wij in 2021 hebben behaald.

CR-rapport 2020

Lees meer over de CR-activiteiten waarmee we in 2020 zijn gestart.

CR-rapport 2019

Lees meer over de CR-activiteiten waarmee we in 2019 zijn gestart.