LCA-RESULTATEN
Wat en waarom?

BORG Automotive, het bedrijf achter CPI, begon ruim 40 jaar geleden met een circulair bedrijfsmodel, lang voordat duurzaamheid en ecologische voetafdruk op de agenda stonden. Er is altijd de wens geweest om de beschikbare grondstoffen op verantwoorde wijze te hergebruiken en de levensduur van auto-onderdelen te verlengen, terwijl een korte levertijd wordt gegarandeerd. Alle productie laat een voetafdruk achter en wij zijn altijd van mening geweest dat gereviseerde producten een kleinere voetafdruk achterlaten dan nieuw geproduceerde reserveonderdelen.

We willen al heel lang concrete cijfers krijgen over de ecologische voetafdruk van onze producten en weten wat het verschil is tussen de ecologische voetafdruk van een gereviseerd product en de voetafdruk van een vergelijkbaar nieuw vervaardigd product. Met onze Life Cycle Assessments (LCA) hebben we daar nu solide cijfers over.

 

 

  LCA is een afkorting van Life Cycle Assessment, of in het Nederlands levenscyclusanalyse.


  LCA is een veelgebruikte methode om de potentiële milieu- en klimaateffecten en het verbruik van hulpbronnen van een product te beoordelen.

  Bij een LCA wordt gekeken naar de volledige levenscyclus van een product, van de wieg tot het graf -  van de winning van grondstoffen tot de afvoer van alle restproducten. Zo kan een LCA helpen om de milieu- en klimaatimpact van een product in beeld te krijgen en ook om het product te vergelijken met alternatieve producten

   

  Linköping University heeft de levenscyclusanalyses opgesteld op basis van ISO 14040 en 14044. Daarna zijn de LCA’s, inclusief methodologie, gegevens en interpretaties, kritisch beoordeeld door de onafhankelijke derde partij SustainX. Alle LCA’s hebben een goedgekeurde LCA-verklaring, met uitzondering van de panelbeoordelingseis in ISO 14044.

  Van alle acht productgroepen is de milieu-impact beoordeeld in individuele LCA’s, gericht op drie milieueffecten: de opwarming van de aarde (CO2eq-emissies), het energieverbruik (MJ) en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen (Sb-eq), ook wel bekend als de uitputting van abiotische hulpbronnen. De milieu-impact is beoordeeld gedurende de gehele levenscyclus van het product. Dit betekent vanaf de winning van grondstoffen, tot de verwerking van onderdelen, tot transport en distributie, de gebruiksfase* en de verwijdering nadat het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt.

  * De gebruiksfase is in deze LCA buiten beschouwing gelaten omdat wordt aangenomen dat de milieu-impact van de gebruiksfase hetzelfde is voor zowel gereviseerde als nieuw geproduceerde producten.

  Eén productnummer uit elk van de acht productgroepen is vergeleken met hetzelfde productnummer uit de nieuwe productie. Dit noemen we de functionele eenheid. De productaantallen worden geselecteerd op basis van het verkoopvolume van BORG Automotive in 2021 en een schatting van de technologische relevantie van het product in de komende 5 jaar.

  Voor elk geselecteerd productnummer is voor zowel een gereviseerd productsysteem als een nieuw geproduceerd productsysteem een levenscyclusanalyse opgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van een attributiemodel waarbij de input- en outputstromen in het proces van een systeem voor een specifieke periode worden berekend op basis van historische gegevens. Dit maakt het mogelijk om de milieueffecten van de twee productsystemen reman en nieuw geproduceerd met elkaar te vergelijken.

  De milieu-impact van materialen en processen die worden gebruikt voor het primaire product (nieuw geproduceerd product) wordt toegewezen aan een eerste levenscyclus van het product. Dit betekent dat als materialen en componenten kunnen worden hergebruikt in de volgende levenscyclus (voor gereviseerde producten), de milieu-impact voor die cyclus als ‘impactvrij’ wordt beschouwd. Bij deze levenscyclusanalyses wordt de milieu-impact dus altijd toegeschreven aan de eerste levenscyclus van een product.

 

 

De resultaten

We hebben acht onafhankelijke LCA’s opgesteld, die hieronder allemaal worden beschreven. Onze acht productgroepen variëren sterk qua functie, grootte, revisieproces en materiaalsamenstelling, dus er is een groot verschil in de milieu-impact van de producten. Er is echter een duidelijke tendens dat onze gereviseerde producten een aanzienlijk lagere impact op het milieu hebben dan nieuw vervaardigde producten.

Vergeleken met nieuw geproduceerde equivalenten hebben onze gereviseerde producten gemiddeld de volgende lagere milieubelasting*:

 

 

 

%

minder CO2eq uitgestoten in de atmosfeer

%

lager energieverbruik (MJ)

%

minder uitputting van natuurlijke hulpbronnen (SB-eq)

*De gemiddelde reductie wordt berekend vanaf index 100 voor elk nieuw geproduceerd product, zonder rekening te houden met verschillen in productievolumes voor de acht gereviseerde producten.

 

 

Individuele resultaten voor alle acht productgroepen

Download PDF's met resultaten voor elke afzonderlijke productgroep.

  A remanufactured starter from BORG Automotive saves the environment 77% CO2eq, 80% energy, and 95% of the new materials compared to a newly manufactured starter.

  PDF downloaden

  A remanufactured AC compressor from CPI saves the environment 76% CO2eq, 72% energy, and 84% of the new materials compared to a newly manufactured AC compressor

  PDF downloaden

  A remanufactured alternator from BORG Automotive saves the environment 82% CO2eq, 79% energy, and 91% of the new materials compared to a newly manufactured alternator.

  PDF downloaden

  A remanufactured brake caliper from BORG Automotive is saving the environment 56% CO2eq, 55% energy, and 70% of the new materials compared to a newly manufactured brake caliper.

  PDF downloaden

  A remanufactured EGR valve from BORG Automotive saves the environment 57% CO2eq, 46% energy, and more than 99% of the new materials compared to a newly manufactured EGR valve.

  PDF downloaden

  A remanufactured steering rack from BORG Automotive saves the environment 78% CO2eq, 62% energy, and 96% of the new materials compared to a newly manufactured steering rack.

  PDF downloaden

  A remanufactured steering pump from BORG Automotive saves the environment 22% CO2eq and 94% of the new materials compared to a newly manufactured steering pump despite the 49% higher energy consumption

  PDF downloaden

  A remanufactured turbocharger from BORG Automotive saves the environment 32% CO2eq and 55% of the new materials compared to a newly manufactured turbocharger despite the 7% higher energy consumption.

  PDF downloaden

 

 

Revisie uitgelegd

Remanufacturing

 

 

 

 

Artikel van de Universiteit van

Artikel van de Universiteit van

 

 

LCA - wat hierna?

De resultaten laten de milieuvoordelen van revisie zien. Met andere woorden, we bieden de markt en onze klanten producten aan met dezelfde kwaliteits- en garantie-eisen als nieuw geproduceerde eenheden, maar met een lagere ecologische voetafdruk.

"We beschouwen deze resultaten positief, maar we zien ze niet als een kans om op onze lauweren te rusten. De LCA's versterken ons pleidooi ten gunste van revisie. We zullen doorgaan met het in gebruik nemen van nieuwe LCA's naarmate de markt verandert en nieuwe productgroepen ontstaan. Tegelijkertijd zijn de LCA-resultaten voor ons ook een kans om ons eigen productieproces te beoordelen op verbeterpotentieel." Line S. Meldgaard, duurzaamheidsmanager.

Ons DNA is gebaseerd op ‘continu verbeteren’, en dus begint de reis naar optimalisatie ook intern. De resultaten laten zien dat als we het energieverbruik kunnen verminderen, meer hernieuwbare energie kunnen implementeren en meer componenten kunnen hergebruiken in ons revisieproces, de milieu-impact van de gereviseerde producten verder kan worden verminderd.

Lees hier meer over onze ESG-ambities.

Vragen over onze LCA-resultaten kunnen worden gericht aan Sustainability Manager, Line S. Meldgaard op lmel@dk.borgautomotive.com