Visie, missie en waarden

We staan voor onze visie en missie, tezamen met onze waarden vormen zij de belangrijke pijlers van de organisatie. Onze waarden bepalen onze manier van doen, en onze acties om onze strategische doelen te bereiken.

ONZE VISIE

Onze visie is om de beste klantervaring te bieden en een voorkeurspartner te worden

ONZE MISSIE

Onze missie is voertuigen nieuw leven in te blazen door duurzame auto-oplossingen te bieden

ONZE WAARDEN

Competentie, verantwoordelijkheid, onderlinge afhankelijkheid, transparantie en permanente verbetering zijn de sleutelwoorden van onze gemeenschappelijke waarden. Ze hebben een grote invloed op hoe we als organisatie zijn en hoe we met onze partners zaken doen.

Onze waarden

Verantwoordelijkheid

We hebben mensen met passie in dienst, met persoonlijke en professionele integriteit, betrouwbaar en vertrouwd, trots op wat ze doen, en altijd bereid om hun acties te verantwoorden of uit te leggen. We streven ernaar om aan de verwachtingen van de klant te voldoen, met verstandig gebruik van onze middelen.

Onze waarden

Competentie

Competentie is een vereiste voor het herkennen van bedrijfsdoelen en het bereiken van succes als team. Diepgaande kennis, innovatie, verbeelding, persoonlijke ontwikkeling en begrip van “de menselijke factor” zijn instrumenten voor het realiseren van bedrijfsdoelen en team succes.

Onze waarden

Onderlinge afhankelijkheid

Het begrijpen van onderlinge afhankelijkheid creëert organisatorische macht zonder beperkingen. Teamwork is het dynamische en flexibele organisatiekader waarbinnen zelfsturende inspanning mogelijk is en waarbij diverse vaardigheden en capaciteiten worden gebruikt ten behoeve van gemeenschappelijk succes.

Onze waarden

Transparantie

Toegang tot relevante informatie is essentieel voor gemeenschappelijk succes. Informatie moet makkelijk toegankelijk, eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen zijn. Onduidelijke of dubbelzinnige informatie leidt tot verkeerde beslissingen, verspilling en verwarring.

Onze waarden

Permanente verbetering

Het idee om de capaciteiten van de organisatie te verbeteren door middel van systematische permanente verbeteringen is onze basis voor de overwinning. Dit proces en deze aanpak betreffen iedereen, ongeacht status en functie.