Remanufacturing nader belicht

Remanufacturing verlengt de levensduur van het product door een defect product terug te brengen naar dezelfde standaard als toen het voor het eerst werd vervaardigd, door het een proces te laten ondergaan dat erop gericht is het meeste materiaal terug te winnen - zonder de kwaliteit in gevaar te brengen. Hoewel het misschien simpel klinkt, is het proces zeer complex en vergt veel professionaliteit en expertise.  

Voor de remanufacturing van auto-onderdelen moeten oude gebruikte onderdelen (old cores), worden opgehaald want deze fungeren als de hoofdingrediënt in het reman proces. Het verzamelen van deze gebruikte onderdelen is een complexe bezigheid. Niet alleen is CPI actief in de aankoop van kwalitatief hoogwaardige gebruikte onderdelen maar hebben we ook een hele retoursysteem geactiveerd met onze klanten waardoor bij elk verkoop van een reman product tegelijkertijd ook het oude gebruikte auto onderdeel terugkomt naar onze fabrieken. Het systeem wordt ondersteund met een soort statiegeld of borg dat de retour van de gebruikte auto onderdelen moet ondersteunen.

De oude auto onderdelen worden bewaard in onze centrale magazijn in Polen waar we al ongeveer 1 miljoen goede oude auto onderdelen bewaren die klaarstaan om in het reman proces te worden gebruikt. In onze fabrieken bestaat het reman proces uit verschillende werkstations en processen die nauwlettend onder een strict kwaliteitsprogramma worden gevolgd alvorens ze goedgekeurd worden voor het daaropvolgende werkstation of proces. Het hele remanufacturing proces kunnen we in  de volgende basisstappen verdelen:

[ 1 ] Demontage: Defecte eenheden ondergaan een volledig demontageproces en onderdelen die niet geschikt zijn om te remanufacturen  worden afgevoerd.

[ 2 ] Reiniging: Na de demontage van de eenheden in afzonderlijke onderdelen, worden ze nauwkeurig gewassen en schoongemaakt. We gebruiken hiervoor diverse cleaningmethoden zoals met drukkend heet water, zandkorreltechniek,  ultrasoon etc. CPI staat altijd open voor nieuwe cleaningmethoden om het product en haar componenten op een juiste manier schoon te maken, zonder enige risico van beschadiging en zo het product gereed te maken voor de volgende stappen in het remanproces.

[3] Inspectie & sortering: Gereinigde componenten worden onderworpen aan een intensieve inspectie om vast te stellen of ze in een herbruikbare staat zijn. Dit gebeurt zowel visueel als met testapparatuur om te meten of de toleranties binnen aanvaardbare grenzen liggen.

[4] Reconditioneren & vervangen: In deze fase worden herbruikbare onderdelen gereconditioneerd, bijvoorbeeld door galvaniseren en slijpen van de onderdelen. Onderdelen die in de vorige fasen zijn afgevoerd worden vervangen door nieuwe onderdelen.

[ 5 ] Herassemblage: De remanufactured producten worden opnieuw geassembleerd.

[ 6 ]Eindtest: Elke remanufactured product ondergaat een 100% prestatietest om te garanderen dat de unit voldoet aan het origineel nieuw OE productnorm. 

Voordelen van herfabricage

Herfabricage biedt tal van voordelen, zowel voor onze klanten als voor het milieu.

In vergelijking met nieuwe productie resulteert herfabricage in een aanzienlijk breder assortiment en een grotere dekking. Hierdoor kunnen we onze klanten verzekeren van een uitstekende beschikbaarheid van ons volledige assortiment. Daarnaast heeft de herfabricage-industrie geleid tot een milieuvriendelijker proces. Herfabricage is een duurzamere productiemethode die de uitstoot van broeikasgassen vermindert en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen beperkt. Defecte eenheden worden niet langer als schroot beschouwd en belanden op stortplaatsen, wat het risico op grondwatervervuiling en milieuschade vermindert.

Bij het herfabriceren van onze producten wordt gemiddeld 60% minder CO2-equivalent uitgestoten, wordt 42% minder energie verbruikt (MJ), en is er 70% minder uitputting van natuurlijke grondstoffen (Sb-equivalent).*


*De gemiddelde reductie wordt berekend op basis van index 100 voor elk nieuw geproduceerd product, zonder rekening te houden met verschillen in productievolumes voor de 8 gereviseerde producten. Lees hier meer over onze LCA-resultaten

Remanufacturing video's

Startmotoren

Dynamo's

AC-compressoren

Remklauwen

EGR-kleppen